T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Enstitümüzde Araştırma Komitesi Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

Yayın Tarihi : 21.4.2022

​Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüze (TAGEM) bağlı Araştırma Enstitüleri ile araştırma yapma yetkisi verilmiş Bakanlığın diğer Kuruluşlarında,  sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda kaynakların verimli kullanılması ve uygulamada birliğin sağlanması için etkin bir araştırma yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla "Tarımsal Araştırma Yönetimi Yönergesi" gereği Enstitümüzde Araştırma Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir.


Enstitümüzün yürütücü ve işbirliği yapılan kurum olarak yer aldığı Bakanlık ve dış kaynaklı (AB, TÜBİTAK, DOKA, DOKAP, BAP, Özel Sektör vb. ) 42 proje hakkında Enstitü araştırmacı personelimiz tarafından değerlendirmeler yapılmıştır.