T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Dokyön Toplantısı Yapılmıştır.

Yayın Tarihi : 22.3.2022
Doktora Tez Önerisi Yönlendirme Komisyonu (DOKYÖN) Toplantıları
Üniversitelerin doktora programlarında öğrenim gören araştırmacı personellerimizin tez konularının Tarımsal Araştırma Mastır Planı hedeflerine uygun bir şekilde hazırlanması ve Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulacak komisyonda değerlendirilmesi amacıyla Enstitümüz bünyesinde araştırmacı personellerimizin katılımı ile DOKYÖN toplantıları yapılmaktadır. Bu kapsamda, araştırmacı personellerimizden Veteriner Hekim Veli ÖZ tarafından hazırlanan 3 adet tez konusu, Enstitü Araştırma Komitemizde görüşülerek, Genel Müdürlüğümüz DOKYÖN komisyonuna gönderilmiştir.