T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının Aktif Proje Çağrıları Ve Ajansın Teknik/Mali Destekleri İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı

Yayın Tarihi : 22.3.2022

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları; görev alanları kapsamında sorumlu oldukları illerde, planlanan faaliyet ve projelere destek olmak, desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, yeni yatırımlar kazandırmak, yerel kalkınma fırsatlarını ortaya çıkarmak, girişimciliği ve kırsal kalkınmayı desteklemek ve bölge tanıtımının ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirmek amacı güden kuruluşlardır.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Ordu Yatırım Ofis Koordinatörü Harun GÖÇER tarafından, araştırmacı personelimize; DOKA’nın görev ve yetkileri, aktif proje çağrıları, teknik ve mali destekler hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Enstitümüz tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak başvuru yapılabilecek proje başlıkları ile proje konuları tartışılmış ve kurumsal iş birliğinin yapılmasına yönelik yol haritası belirlenmiştir.

Bilgilendirme toplantısının akabinde, Müdürümüz Şeref CINBIRTOĞLU tarafından, Ordu Yatırım Ofis Koordinatörü Harun GÖÇER’e teşekkür belgesi takdim edilmiştir.