T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Anadolu Bal Arısı (Apis mellifera anatoliaca) Muğla Ekotipi Populasyonunda Tımarlama Davranışından Sorumlu Aday Genlerin Ekspresyon Düzeyleri Belirlendi.

Yayın Tarihi : 10.03.2022

​Varrao destructor akarı Dünyadaki arı popülasyonlarının geleceği açısından ciddi  bir sorun teşkil etmektedir. Yürütücüsü olduğumuz TAGEM projesi ile bal arılarında varroa akarına karşı tımarlama davranışına özgün olan Hym, AmNrx1, CYP9Q3 genleri ile kontrol olarak (housekeeping) GAPD2 genleri için NCBI gen bankası kullanılarak RT-PCR çalışmalarına özgün yeni primerler dizayn edilmiştir. Çalışmamız sonucunda Bakanlığımız Ar-Ge projeleri kapsamında desteklenen çalışmadan elde edilen ıslah kolonilerinin kontrol kolonilerine göre Hym geninde ortalama %496, CYP9Q3 genlerinde ortalama %472 ve Amnrx1 genlerinde ise ortalama %382 oranında artış olduğu tespit edilmiştir. Proje kapsamında literatüre kazandırdığımız primerlerin, varroa akarına karşı dirençli bal arısı hatlarının belirlenmesine yönelik ıslah çalışmalarında  kullanılabilirliği ortaya konulmuştur.