T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

IPA-I BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK PROJE SONRASI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın Tarihi : 19.11.2021

IPA-I BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK PROJE SONRASI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından %100 hibe ile finanse edilen, Program Otoritesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "Rekabetçi Sektörler Programı" Katılım Öncesi IPA-I çerçevesinde Nihai Yararlanıcısı Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz olan "Arı Ürünleri Ar-Ge Merkezi" faaliyetlerini kapsayan proje sonrası Bağımsız Değerlendirme toplantısı 15.11.2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

 

Enstitü Müdürümüz Feyzullah KONAK ile AB bağımsız denetçisi Laura TROFİN, kilit uzman (tercüman) Nur Banu UĞURLU ve Müdür Yardımcısı Hasan ESE, Teknik Koordinatör Veli ÖZ, Bölüm Başkanı Fazıl GÜNEY ve Proje Ofisi Koordinatörü Şeref CINBIRTOĞLU'nun katılımları ile program girdilerinin, faaliyetlerinin, çıktılarının, sonuç ve etkilerinin değerlendirilmiştir. Ordu İlinde proje sahasında 30.06.2021 tarihinde yapılan denetimden sonra gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda makine ekipmanlarla ilgili durum, ek yatırım gerçekleşmeleri, saha çalışmasından sonra tesisdeki olumlu gelişmeler ve kâr durumu, 2023 sonrası işletmecilik, Teknik Destek ekibi çalışmalarının yansımaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırımı, tesislerin ortaklık yapısı, rekabetçilik açısından projenin Karadeniz bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'yi kapsaması, işletme ve KOBİ'lere yönelik kümelenme ve iyi tarım uygulamaları ile sertifikasyon çalışmaları, akreditasyonu gerçekleştirilen laboratuvarların analiz durumları görüşülmüştür.

Dilek ve temenniler bölümünde Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle arıcılık başta olmak üzere bu tür yatırım projelerinde Enstitü olarak ortaklık yapılabileceği ve arı ürünlerinde inovatif çalışmalara katkı sağlanarak bu alanda yapılcak ikili işbirliğinin öneminden bahsedilerek uygulama sonrası kalite, başarı ve sonuçlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan anketin yararlanıcılar/hedef gruplar tarafından doldurulacağı belirtilerek toplantı sonlandırılmıştır.