Makaleler


​Yıl​Yayın Adı
​2018


The Effects of Age and Number of Grafted Larvae on Some Physical Characteristics of Queen Bees and Acceptance Rate of Queen Bee Cell

Improvement of quality and shelf-life of Sübye, a traditional beverage of Turkey

​Bal Arılarının Tozlaşmadaki ve Bitkisel Üretimdeki Önemi.

​Bal ve Çeşitleri

Balın Yapısında Meydana Gelen Doğal Bir Olay:Kristalizasyon
​2017


Gıda Katkı Maddesi Olarak Propolis

Ek Beslemede Kullanılan Çinko Sülfatın Arı Sütündeki Çinko Miktarı Üzerine Etkisi

Arım Balım Peteğim

Doğu Karadeniz Bölgesi Arıcılığına Genel Bakış
​2016


Bal Toksini: Grayanotoksin

Bal arısının(Apis mellifera L.) Kivi Bitkisinin Polenlerinden Yararlanma Düzeyleri

Arı Yetiştiriciliğinde Ballıbaba (Lamium purpureum L.) Bitkisi ve Poleni. Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. e-ISSN: 2149-2735. 3(2):16-20.

​Karabuğday (Fagopyrum esculentum M.) ve Fazelya (Phacelia tanacetifolia B.) Bitkileri Arasında Bal Arısı Tercihinin Araştırılması. Arıcılık Araştırma Dergisi ISSN 2146-2720, 8(1):28-38).
​2015


Gezgin Arıcılık İşletmelerinin Ana Arı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

Bal Arısının Kilis İli Ekolojik Şartlarında Yetiştiriciliği Yapılan Ferragnes ve Ferradual Badem Çeşitlerinin Meyve Tutumuna Etkisi

Samsun İlindeki Nektar ve Polen Kaynakları

Samsun Salıpazarı Kestane Ballarının Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Ayçiçeği, Pamuk, Kestane, Çam ve Şekerle Besleme ile Elde Edilen Balların Kristallenme Sürecinde Kimyasal ve Fiziksel Yapılarında Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi

İlkbahar Dönemi Bitkileri ve Arıcılıkta Polen Kaynağı Bakımından Önemi. Ordu Üniversitesi, Akademik Ziraat Dergisi. 4(1):1-12. 

​Arım Balım Peteğim Projesi. Arıcılık Araştırma Dergisi (ISSN 2146-2720), 7(13): 36-39.  
​2014

Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Kışlatılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Arım Balım Peteğim

Farklı Kaynaklardan Toplanan Propolis Örneklerinin Antioksidan Aktivitelerinin ve Kimyasal Niteliklerinin Karşılaştırılması

Esansiyel Yağ Karışımının Bal Arısının Fizyolojik ve Davranış Karakterleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Physicochemical and Residue Analysis of Honey from Black Sea Region of Turkey
Effects of sudden temperature change on overwintering of honey bee (Apis mellifera L.) colonies​

Kamerunda Arıcılık İzlenimleri
​2013

Balın Antioksidan Aktivitesi ve Antibakteriyel Özelliği
​Propolisin Kimyasal İçeriği ile Antibakteriyel, Antiviral, Antitümör, Antifungal ve Antioksidan Aktivitesi

Bal Arısı Mucizesi Arı Sütü (Royal Jelly). Çiftçi ve Köy Dünyası. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 345: 64-65

​Ülkemizdeki Arıcılık Desteklemeleri. Arıcılık Araştırma Dergisi (ISSN 2146-2720), 5(9): 14-18.

Kivide bal arısının tozlanma, meyve tutumu ve tohum sayısı üzerine etkisi 

Erzurum Aşkale İlçesi Güllüdere Köyü İle Sivas Ulaş Tarım İşletmesinden Üretilen Balların Yapısal Özellikleri 
 2012

Avrupa Birliği Ülkeleri İle Türkiye’de Arıcılık
Karaçalı (Paliurus spina-christi Miller) ve Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Ballarının Mikroskobik Yapısı ve Biyokimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması
​2011 ve öncesi
​ ​
​Isıtma ile Balın Yapısında Meydana Gelen Olumsuz Değişiklikler

Arı Ürünlerinde Kalıntı Sorunu
Organik Arıcılıkta Varroa Mücadelesi 

Koloni Çöküş Hastalığı

Bal arıları (Apis mellifera L.)'nda Kışlatma. Arıcılık Araştırma Dergisi (ISSN 2146-2720), 3(6): 14-17.

​Bal Arısı İle Tozlaşmanın Kivi Meyvesinde C Vitamini İçeriğine Etkisi 

​Bal Arısı (Apis Mellifera L.) ve Diğer Böceklerin Çilek (Fragaria Sp.) Bitkisinin Polinasyonuna Olan Etkileri 

''