Makaleler


​Yıl​Yayın Adı
​2018


Improvement of quality and shelf-life of Sübye, a traditional beverage of Turkey
​2017


Gıda Katkı Maddesi Olarak Propolis

Ek Beslemede Kullanılan Çinko Sülfatın Arı Sütündeki Çinko Miktarı Üzerine Etkisi

Arım Balım Peteğim

Doğu Karadeniz Bölgesi Arıcılığına Genel Bakış
​2016


Bal Toksini: Grayanotoksin

Bal arısının(Apis mellifera L.) Kivi Bitkisinin Polenlerinden Yararlanma Düzeyleri
​2015


Gezgin Arıcılık İşletmelerinin Ana Arı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

Bal Arısının Kilis İli Ekolojik Şartlarında Yetiştiriciliği Yapılan Ferragnes ve Ferradual Badem Çeşitlerinin Meyve Tutumuna Etkisi

Samsun İlindeki Nektar ve Polen Kaynakları

Samsun Salıpazarı Kestane Ballarının Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Ayçiçeği, Pamuk, Kestane, Çam ve Şekerle Besleme ile Elde Edilen Balların Kristallenme Sürecinde Kimyasal ve Fiziksel Yapılarında Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi
​2014

Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Kışlatılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Arım Balım Peteğim

Farklı Kaynaklardan Toplanan Propolis Örneklerinin Antioksidan Aktivitelerinin ve Kimyasal Niteliklerinin Karşılaştırılması

Esansiyel Yağ Karışımının Bal Arısının Fizyolojik ve Davranış Karakterleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Physicochemical and Residue Analysis of Honey from Black Sea Region of Turkey
Effects of sudden temperature change on overwintering of honey bee (Apis mellifera L.) colonies​
​2013

Balın Antioksidan Aktivitesi ve Antibakteriyel Özelliği
​Propolisin Kimyasal İçeriği ile Antibakteriyel, Antiviral, Antitümör, Antifungal ve Antioksidan Aktivitesi
 2012

Avrupa Birliği Ülkeleri İle Türkiye’de Arıcılık
Karaçalı (Paliurus spina-christi Miller) ve Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Ballarının Mikroskobik Yapısı ve Biyokimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması
​2011 ve öncesi
​ ​
​Isıtma ile Balın Yapısında Meydana Gelen Olumsuz Değişiklikler
Organik Arıcılıkta Varroa Mücadelesi 

Koloni Çöküş Hastalığı

''