Devam Eden Projeler (TAGEM)

​6.Ana Arı Üretim İşletmelerinde Kullanılan Damızlık Kolonilerin Mikrosatellit DNA Çeşitliliğinin Belirlenmesi
Proj​e Lideri​: ​​Ümit KAYABOYNU
​5.Türkiye’nin Farklı İklim Bölgelerinde Kışlatmanın Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasica)’nın Bazı Fizyolojik Karakterleri Üzerine Etkilerinin AraştırılmasıProje Lideri​:
Salim AKTÜRK
​4.Gezginci Arıcılık Şartlarında Farklı Nektar Kaynaklarından Üretilen Petekli Balların Botanik Orijininin ve Prolin Miktarının Belirlenmesi​
Proje Lideri​:
Fazıl GÜNEY
​3.
Proje Lideri​:
Neslihan ÇAKICI
​2.Doğu Karadeniz Bölgesinde Nosema Apis ve Nosema Ceranae'nın EpidemiyolojisiProje Lideri​:
Fatih YILMAZ
​1.​Batı ve Orta Karadeniz Bal Arılarının (Apis mellifera L.)​ IslahıProje Lideri​:  Feyzullah KONAK
''