Sonuçlanan Projeler (TAGEM)

Sonuçlanan Projeler


​22
​Türkiye’nin Farklı İklim Bölgelerinde Kışlatmanın Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasica)’nın Bazı Fizyolojik Karakterleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

​​Proje Lideri​:
​Salim AKTÜRK

​21.Türkiye’nin Kentsel Alanlarında Arı Ürünleri Tüketim Bilinci ve Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi ​Proje Lideri:​
Gökhan AKDENİZ
​20.​Bal Arılarını (Apis mellifera L.) Farklı Düzeylerde Çinko ile Beslemenin Larva Kabul Oranı, Larva Ağırlığı, Arı Sütü Verimi ile Arı Sütündeki Miktarının Araştırılması​Proje Lideri:​
Ümit KARATAŞ
​19.Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Transgenik Soya Unu Kullanımının Performans ve Davranış Üzerine Etkilerinin Araştırılması​Proje Lideri:​
Gökhan AKDENİZ
​18.​Bal Arısının (Apis mellifera L.) Bademin Polinasyonuna Etkisinin Araştırılması​Proje Lideri:​
Gökhan AKDENİZ​
​17.Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Farklı Oranlarda Şeker Şurubu Verilerek Yapılan Besleme Yöntemleri İle Üretilen Balların Ayırt Edilmesinde Kullanılacak Fiziksel, Kimyasal Ve Palinolojik Kriterlerin Araştırılması​Proje Lideri:​
Muzaffer DU​MAN
​16.Ayçiçeği, Pamuk, Çam Kestane Ve Şekerle Besleme İle Elde Edilen  Balların Kristallenme Sürecinde Kimyasal Yapılarında Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi​Proje Lideri:​
Mehmet YILMAZ
​15.​​Doğu Karadeniz Bölgesinde Varroa Mücadelesi Tamamlanan Kolonilerde Bulaşıklık Düzeyinin Araştırılması​Proje Lideri:​
S.Hasan ÖZTÜRK

​14.Fazelya (Phaceli atanacetifolia B.), Engerek Otu (Echium vulgarel.) ve Çayır Üçgülü (Trif​olium pratense L.) Bitkileri Arasında Arı Tercihinin Araştırılması​Proje Lideri:​
Ahmet KUVANCI
​13.Farklı Kaynaklardan Toplanan Propolis Örneklerinin Antioksidan Aktivitelerinin ve Kimyasal Niteliklerinin Karşılaştırılması​Proje Lideri:​
Fazıl GÜNEY
​12.Türkiye'de Kullanılan Temel Peteklerin Amerikan Yavru Çürüklüğü Sporları ve Antibiyotik Kalıntısı Yönünden İncelenmesi​Proje Lideri:​
Fatih YILMAZ
​11.​Türkiye’de Bulunan Bazı Yerli Arı Genotiplerinde Genetik Çeşitliliğin Belirlemesinde​​ Kullanılabilecek SSR Polimorfik Markör Setinin Belirlenmesi​Proje Lideri:​
Ümit KAYABOYNU
​10.​Esansiyel Yağ Karışımının Bal Arısınn Fizyolojik ve Davranış Karakterleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması​​Proje Lideri:​ 
Ahmet KUVANCI
​9.​Türkiye'de Bulaşması Muhtemel İllere Ait Bal Arılarında Trake Akarı Varlığının Araştırılması​Proje Lideri:​
S. Hasan ÖZTÜRK
​8.​Bal Arısının (Apis mellifera L.) Kivi Bitkisi Üzerindeki Aktivitesi ve Polinasyonuna Olan Etkisinin Araştırılması​Proje Lideri:​
Ahmet KUVANCI
​7.Ordu İli Doğal Florasında Yetişen Sarı Orman Gülü Bitkisi (Rhododendron luteum sweet) Üzerinde Anadolu Arısı (Apis mellifera anatoliaca) ve Yöre Arısının Davranış Özellikleri İle Elde Edilen Balın Biyokimyasal Yapısının Belirlenmesi​​Proje Lideri:​
V. Serkan GÜNBEY
​6.Dorseye Sabitlenmiş Kovan Sistemi'nin Geliştirilerek Gezginci Arıcılık Koşullarına Uygunluğunun Araştırılması​Proje Lideri:​
Feyzullah KONAK
​5.Anzer Doğal Florasında Bulunan Ballı Bitkiler ile Balarısı (Apis mellifera)'nın Nektar ve Polen Toplama Aktivitelerinin Saptanması​Proje Lideri:​
Nurdoğan YAŞAR
​4.​İtalyan, Karniyol, Kafkas ve Anadolu Arılarının  (Apis mellifera L.) Bazı Gelişme ve Üreme Özellikleri ile Juvenil Hormon Uygulamasının Ana Arı Kalitesi Üzerine Etkileri​Proje Lideri:​
Gülten BULUT​
​3.Ana Arı Kalitesini Etkileyen Bazı Faktörler ve Kaliteyi Artırma Olanakları​Proje Lideri:​
Gülten BULUT
​2.Orta Karadeniz Bölgesi Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Performanslarının Belirlenmesi​Proje Lideri:​
Hürriyet GÜVEN
​1.​​​Karadeniz Bölgesi Arıcılığının Genel Yapısının Belirlenmesi​Proje Lideri:​
Nurdoğa​n YAŞAR


''