T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Enstitü Araştırma Komite Toplantıları Tamamlandı

Yayın Tarihi : 31.12.2021

Enstitümüz Araştırmacıları tarafından yürütülen projelerin görüşüldüğü Enstitü Araştırma Komite Toplantısı 7-8-9-21-27-28 Aralık 2021 tarihlerinde yapılmıştır. Toplantı süresince 20 adet yeni teklif proje, 44 adet devam eden proje ve 25 adet bilgi amaçlı proje görüşülmüştür.

8 ve 9 aralık 2021 taihinde yapılan Toplantıya TAGEM Bahçe bitkileri Daire Başkanlığında Sebze ve Süs Bitkileri Koordinatörü Dr.Evran DOĞAN ve Ziraat Yüksek Mühendisi Deniz ALTUN katılım sağlayarak projelere önemli katkı sunmuşlardır.