T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İspanya’dayız…

Yayın Tarihi : 7.10.2022

Enstitü Müdürlüğümüz partnerliğinde devam eden gençlerin dijital ve yüz yüze öğrenme etkinlikleriyle, su ürünleri tüketim alışkanlıklarına dikkat çekmeyi, balıkçılık ve su ürünleri mutfağı sektörüne olan ilgilerini artırmayı, sağlıklı su ürünleri ve balık pişirme tekniklerini öğrenmelerini, balıkçılık sektörüne yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal katılımlarını artırmayı amaçlayan “Increasing the Empowerment of Youth by Improving the Digital e-Learning in Gastro-Fish” başlıklı ERASMUS + projesi kısa süreli eğitim çalışması kapsamında İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) altında faaliyet gösteren Torre de la Sal Akuakültür Enstitüsü (IATS) ziyaret edilerek faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuş ve işbirliği olanakları konusunda mutabakata varılmıştır.