T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Su Ürünleri Sektör Politika Belgesi 2019-2023 Çalıştayı’na katılım sağlandı.

Yayın Tarihi : 29.4.2019

​Su Ürünleri Sektör Politika Belgesi 2019-2023 Çalıştayı’na katılım sağlandı.
29 Nisan 2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda  "Su Ürünleri Sektör Politika Belgesi 2019-2023 Çalıştayı" düzenlenmiştir. Bakanlığımız Genel Müdürlük ve Daire Başkanlıkları, Enstitü Müdürlükleri, Üniversitelerden akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yetiştiricilik ve Avcılık birlik başkanlıkları, Diğer bakanlıkların temsilcileri ve Enstitü Müdürümüz Sayın Serkan ERKAN’ın katıldığı çalıştayda 2023 hedefleri, sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.