Çevre ve Kaynak Yönetimi

Deniz, göl ve akarsulardaki ekosistemlerde; su kalitesi ve su kirliliği, biyolojik çeşitlilik, yetiştiriciliğin çevreye etkisi, nesli tükenmekte olan türler, oşinografi, ekolojik indikatörler, istilacı türler, kıyı alan kullanımı, zararlı alg patlamaları, sürdürülebilir yönetim konularında her türlü çalışmayı yapmak, tespit edilen sorunlara çözüm yolları aramak ve elde edilen bilgilerden ilgili yerleri haberdar etmektir.​

''