Yetiştiricilik


Yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan deniz ve iç su balıklarıyla kabukluların yetiştiriciliğine yönelik rutin çalışmalar ile yeni türlerin üretimini yapmak; araştırma sonuçlarını ve yeni geliştirilen teknikleri üretimin hizmetine sunmak; Balık sağlığı ve beslenmesine matuf konularda araştırma, teşhis ve tedaviler uygulamak; süs balıkları yetiştiricilik çalışmaları yapmak, üretimi zor olan süs balıkları türlerinin üretim zorluklarını ortadan kaldırmak ve yeni türlerin üretim olanaklarını araştırmak. Ayrıca balıklandırmada kullanılacak türlerin üretimini, hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi için gerekli yönlendirmeleri ve izlemeleri yapmak.  

A-Deniz Balıkları ve Kabukluları Üretimi Alt Bölümü (BEYMELEK)

B- İç Su Canlıları Üretimi Alt Bölümü​

Alt birimle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında gerekli haftalık, aylık ve yıllık planların yapılmasını sağlamak. Motivasyonu artırmak amacıyla teknik personelin üretim faaliyetleri ile ilgili olarak çalışma konularına yönelik aylık faaliyet raporu hazırlamalarını sağlamak. Alt bölüm sorumlusu üretimle ilgili isteklerini bir plan dahilinde takip ederek çözüme kavuşturmak. Görevli teknik personel tarafından Alt Bölüm Sorumlusuna bildirilen yem, malzeme ve diğer teknik ihtiyaçların, aynı zamanda haftalık satışlar ile ilgili yapılan planlamaların Kepez Birim Yönetim Koordinatörü ve bağlı bulunduğu teknik koordinatörü ile koordineli bir şekilde yürütmek.​
''