Seminerler

​Enstitümüz, Kepez ve Beymelek birimlerinde 50-100'er kişilik seminer gruplarını ağırlayacak altyapıya sahip olup, toplantı salonları ve misafirlerin kalabilecekleri misafirhaneler (Beymelek misafirhane kapasitesi; 137 adet yatak, Kepez misafirhane kapasitesi 48 adet yatak)  günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.​


Bakanlık tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri ve diğer eğitim toplantıları enstitünün Kepez ve Beymelek birimlerinde yapılmaktadır. 

Enstitü konu uzmanları tarafından Tarım il müdürlüklerinde görev yapan mühendis, veteriner, biyolog ve diğer teknik elemanlara, su ürünleri ile ilgili teorik ve uygulamalı konularda eğitim seminerleri verilmektedir. Ayrıca sahip olduğu imkânlar nedeniyle Bakanlığın su ürünleri dışındaki konular ile ilgili eğitim seminerlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Enstitü kurulduğu tarihten itibaren çeşitli ulusal toplantılara ev sahipliği yapmış ve bazı uluslararası bilimsel toplantılarda da görev almıştır.

Yıllara Göre Eğitim Seminerleri

14-16 Şubat 20054342 Sayılı Mera Kanunu ve Uygulamaları İle Mera Islah Ve Amenajmanı
19-21 Nisan 2005Su Ürünleri Projelerinin Hazırlanması, Değerlendirilmesi ve Saha Çalışmalarında Dikkat edilecek Hususlar
30 Mayıs 3 Haziran 2005Bütçe Hazırlık Toplantısı

25-29 Nisan 2005

02-06 Mayıs 2005

9-13 Mayıs 2005

Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik, Sorunlu Tarım Arazilerinin Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi (Statip) ve Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (Iacs) Uygulamaları
28-29 Haziran 2005Tarım İl Müdürlüklerinde Çalışan Su Ürünleri Personelinin Uygulamada Karşılaştıkları Sektörel Sorunları Tespit ve Çözüm Yolları
27-29 Eylül 2005Su Ürünleri Yetiştiriciliği İle İlgili Mevzuatlar
5-10 Eylül 2005Ayniyat Yönetmeliği, Resmi Mühür Yönetmeliği ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu Konulu Eğitim Semineri

4-6 Nisan 2006İç Su Balık Yetiştiricilik Teknikleri ve Canlı Yem Kaynaklarının Yetiştirilmesi Ve Üretilmesi
8-12 Mayıs 2006Levrek,Çipura ve Karides Yetiştiricilik Teknikleri, Deniz Balıkları, Alternatif Türlerin Yetiştiriciliği ve Canlı Yem Kaynaklarının Yetiştirilmesi Ve Üretilmesi
19-23 Mayıs 20062005-2006 Bütçe Değerlendirme, 2007-2009 Bütçe Hazırlık Çalışmaları Semineri
22-26 Temmuz 2006Su Ürünleri Yetiştiriciliği Mevzuatı ve Çiftlik Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar
4-9 Eylül 2006Ayniyat Saymanları
10-12 Aralık 2006Akdeniz Bölgesi Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği İmkânlarının Beelirlenmesi

03.04.2007Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği ve Beslenmesi
2–3 Mayıs 2007Ülkemiz balıkçılığı ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları
21–25 Mayıs 20074734 sayılı kamu ihale kanunu, 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, taşınır mal yönetmeliği, döner sermaye, tedavi hizmetleri ve sosyal tesislerle ilgili mevzuatlar
30–31 Mayıs 2007Ticari balık türlerinin biyolojisi ve yetiştirme teknikleri

18-19 Haziran 2007

21–22 Haziran 2007

 

Çiftçi kayıt sistemi (1.Grup)

Çiftçi kayıt sistemi (2.Grup)

 

4–6 Eylül 2007Tarımsal yayımı geliştirme projesi
23–25 Ekim 2007Tarımsal yayımı geliştirme projesi
11-14 Aralık 2007Orta asya ülkelerinde içsu balıkçılığı ile su ürünleri yetiştiriciliğinin durumu ve gelişim süreci çalıştayı

TarihKonuKatılımcı Sayısı

 

20-21 Mayıs 2008

22-23 Mayıs 2008

26-27 Mayıs 2008

29-30 Mayıs 2008

Bütçe Hazırlık ve Uygulama Çalışmaları

(1. grup)

(2. grup)

(3. grup)

(4. grup)

 

 

63

64

69

71

 

 

 

 

24-25-26 Haziran 2008

02-03-04 Temmuz 2008

Taşınır Mal Yönetmeliği ve Yönetmeliğin Uygulanmasında Kullanılan Bilgisayar Programı ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar

(1. grup)

(2. grup)

 

 

 

 

 

111

121

 

 

21-22 Temmuz 2008

24-25 Temmuz 2008

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile Uygulama Esasları

(1. grup)

(2. grup)

 

 

 

38

38

TarihKonuKatılımcı Sayısı
02-06 ŞUBAT 2009İstatistik-1 (2.Grup)51
12 MART 2009Kalkan Balığı Yetiştiriciliği (Milas)17
14-16 NİSAN 2009Su Ürünleri Mevzuatı Uygulamaları36
25-29 Mayıs 2009İstatistik-1 (3.Grup)44
09-11 Haziran 2009Mera Hesap İşleri Şefleri Hizmetiçi Eğitim Semineri90
07-09 TEMMUZ 2009Eşleştirme projesi aktiviteleri22
05-09 Ekim 2009Bütçe , bilanço, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu eğitim semineri  (1. grup)94
12-16 Ekim 2009Bütçe , bilanço, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu eğitim semineri  (2. grup)102
02-03 Kasım 2009Taşınır Mal Yönetmeliği ve SGB.net Muhasebe Uygulamaları eğitim semineri (1. grup)106
05-06 Kasım 2009Taşınır Mal Yönetmeliği ve SGB.net Muhasebe Uygulamaları eğitim semineri (2. grup)105

TarihKonuKatılımcı Sayısı
22.03.2010-24.03.2010Alabalık İşletmelerinin Çevresel Etkileri ve Alınabilecek Önlemler59
25.03.2010-26.03.2010Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Uygulanan Yeni Teknolojiler39
03.05.2010-04.05.2010Kalkan Balığı Yetiştiriciliği ve Kalkan Balığı Projesinin Gelişim Durumu8

TarihKonuKatılımcı Sayısı
18.10.2011-20.10.2011Su Ürünleri Faaliyetlerinde Auto CAD Kullanımı Haritalama ve Proje Çizimleri36
25.10.2011-27.10.2011Su Ürünleri Faaliyetlerinde Auto CAD Kullanımı Haritalama ve Proje Çizimleri26
04.04.2011-05.04.2011Deniz ve Tatlı Sularda Bazı Alternatif Ürünlerin Yetiştiriciliğinde Uyulması Gereken Temel Kriterler ve Uygulama Örnekleri54
06.04.2011-08.04.2011Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Önemli Balık Hastalıkları Hijyenik Problemler ve Klinik Uygulamalar69
12.04.2011-14.04.2011Su Ürünleri Avcılığında Yaygın olarak kullanılan Av Araçlarının Yapısal Özellikleri, Avcılıkta Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri23
14.03.2011Kamu Yönetimi Etiği35

TarihKonuKatılımcı Sayısı
02.04.2012Türkiye'de Akuakültürde Kullanılan Türler; Sektörel Gelişim ve Problemleri52
03.04.2012Akuakültürde Yem ve Yemleme Stratejileri57
03.04.2012-05.04.2012Balık Hastalıkları; Hijyen, Koruma ve Erken Teşhis Sistemleri61
06.04.2012Kalkan Balığı Yetiştiriciliği42
10-23.06.2012Mera Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi162

KonuKatılımcı Sayısı
Orta Asya Ülkelerinde Akuakültür ve Balıkçılığın Geliştirilmesi Bölgesel Programı-FISHDEV- "Sazan ve Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği" (Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan)13
''