Sazan Üretimi ve Balıklandırma


Enstitünün iç su balıklarının ana üretim faaliyetini sazan balıkları üretimi oluşturmaktadır. İlk defa 1981 yılında Almanya orijinli damızlıklardan yarı-kontrollü yöntemle üretim çalışmalarına başlanılmıştır.1992 yılında tam kontrollü üretim yöntemine geçmek için deneme amacıyla 20 zugar şişelik inkübasyon ünitesi kurulmuştur. Sistemin başarıyla denenmesinden sonra 1994 yılında kapasite 100 zugar şişesine çıkarılmıştır. 1998 yılında ise kuluçkahaneye gelen suyun sıcaklığının istenilen düzeyde kontrol edilebilmesi için, ısıtma sistemi kurularak yoğun sazan üretimi daha sağlıklı bir statüye kavuşturulmuştur.


2010 yılında kuluçkahane yeniden yapılandırılmış ve araştırma çalışmalarının yürütüleceği kapalı devre sistemli bir araştırma ünitesi kurulmuştur.


Enstitüde üretilen sazan balıklarının büyük bir kısmı, Bakanlığımızca yürütülmekte olan  "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi"  çerçevesinde Tarım il Müdürlüklerince tespit edilen kaynaklara bırakılmaktadır. Öte yandan özel kişi ve kuruluşların anaç ve yavru talepleri de karşılanmaktadır.


Yaklaşık 30 yıldır balıklandırma yapan bir kuruluş olarak, 2006 yılında, balıklandırma faaliyetinin detaylı bir şekilde tartışılması ve yeni açılımlar yaratılması amacıyla, Üniversite, Araştırma Enstitüleri ve Tarım İl Müdürlüklerinin katılımıyla "1. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi" isimli Sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyum sonucunda Balıklandırma stratejilerinin değiştirilerek, balıklandırmada aynalı sazan yerine, doğal olarak kaynaklarımızda bulunan Pullu Sazan'ın kullanılması ve yaşama gücünün yükseltilmesi için 10-15 cm lik balıkların bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.


Normal şartlarda ön hazırlığı yapılmış havuzlara m2 ye amaca göre 100-600 adet larva stoklanabilmekte, en iyi şartlarda da hayatta kalım oranı % 30-60 arasında değişmektedir.


Enstitümüzde üretilerek 2004- 2013 yılları arasında balıklandırmada kullanılan aynalı-pullu sazan (Cyprinus carpio) balıklarına ait veriler tabloda, üretim ve balıklandırma görüntüleri aşağıda verilmiştir.


​Tam kontrollü sazan üretiminden görüntüler''