T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KOMİTE TOPLANTILARI TAMAMLANDI

Yayın Tarihi : 5.1.2022

Proje Değerlendirme toplantılarına hazırlık için düzenlenen Araştırma Komite toplantılarında devam eden (24 adet), sonuçlanan (1 adet sonuç ve 3 adet ara sonuç – yeni teklif) ve yeni teklif (3) projeler olmak üzere toplam 31 adet proje görüşüldü.  

Enstitümüzde yürütülen projeler; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenmektedir. 

Bunun yanında TÜBİTAK tarafından desteklenen(2) ve kurum imkânları ile yürütülen (2)  projelerimiz de bulunmaktadır. Ayrıca kurumumuz tarafından desteklenen 1 adet TAGEM ARGE projesi devam etmektedir.

Antepfıstığı gibi geç meyve veren ve periyodisite gösteren meyve türünde sonuç almak uzun sürse de araştırmacılarımız bu zorluğu göğüslemektedirler.

Enstitümüzde şu an devam eden sonuçlanan ve ara sonuç yeni teklif olan proje isimleri aşağıdadır.

Devam Eden Projeler

1. Bazı Pistacia Türlerinin Melezlenmesi Yoluyla Antepfıstığına Anaç Olabilecek Melez Kombinasyonların Belirlenmesi

2. Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Siirt İllerinde Bulunan P. khinjuk Stocks (Buttum) Genotiplerinin Seleksiyonu ve Bunların Bazı Anaçlık Özelliklerinin Belirlenmesi

3. Badem Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bazı Anaçların Bahçe Performanslarının Belirlenmesi

4. Siirt Çeşidinde Klon Seleksiyonu I. Aşama

5. Meyve Genetik Kaynakları

  Alt Proje 1: Antepfıstığı Genetik Kaynakları

  Alt Proje 2: Badem Genetik Kaynakları

  Alt Proje 3: Ceviz Genetik Kaynakları

  Alt Proje 4: Zeytin Genetik Kaynakları

6. Seleksiyon Islahı ile Önemli Antepfıstığı Çeşitlerimize Uygun Tozlayıcıların Belirlenmesi
  7. Melengicin (Pistacia terebinthus) Üzerine Aşılı Antepfıstığının Farklı Dikim İmkânlarının Araştırılması
   8. Gaziantep, Adıyaman ve Kilis İllerinde İncir Seleksiyonu- II
    9.  Mutasyon Islahı Yöntemi ile Yeni Antepfıstığı Çeşitlerinin Elde Edilmesi
     10. Antepfıstığı Arazi Gen Bankasında Bulunan Genotiplerin Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
      11. Sulu Koşullarda Badem İçin Uygun Anaç ve Dikim Mesafelerinin Belirlenmesi
       12.   Kilis Yağlık ve Nizip Yağlık Zeytin Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu II
        13.   Gaziantep, Kilis ve Hatay İlleri Yabani Zeytin (O. europaea L. subsp. oleaster )  Popülasyonlarından Seleksiyon Yoluyla Çeşit Geliştirilmesi
         14. Sulu ve Kuru Koşullarında Bazı Yerli ve Yabancı Zeytin Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi
          15. Farklı Badem Çeşitlerinin Hasat Zamanlarının ve Hasat Sonrası Bazı Fiziko- Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Adi Depoda Muhafazası
           16. Sulu Koşullarda Bazı Antepfıstığı Anaçlarının Bahçe Performanslarının Belirlenmesi
            17. Farklı Azot Seviyelerinin Antepfıstığı Üretiminde Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkilerinin Belirlenmesi
             18. Horoz Karası, Hatun Parmağı ve Besni Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu
              19. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Asma Genetik Kaynakları Projesi
               20. Melezleme Islahı Yoluyla Yeni Geçci Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi 
                21. Gelişme Dönemlerine Göre Farklı Sulama Düzeyleri ile Sulanan Antepfıstığının Sulama Programının Oluşturulması
                 22. Antepfıstığının Taze Olarak Depolanabilme Olanaklarının Araştırılması
                  23. Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Antepfıstığı Çöğürlerinin Erken Aşı Kalınlığına Gelmesi Üzerine Etkileri
                  24. Antepfıstığında Aflatoksin ve Okratoksin Oluşumuna, Ağaç Altı ve Fiziksel Kusurlu Meyvelerin Etkileri

                  Ara sonuç- Yeni Teklif Projeler

                  1. Seleksiyon Yoluyla Antepfıstığında Yeni Çeşit Seçimi

                  2. Bazı Antepfıstığı Çeşit ve Ümitvar Tiplerinin Performanslarının Belirlenmesi

                  3. Yeni Geliştirilen Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Farklı Ekolojilerde Adaptasyonun Belirlenmesi (Gaziantep Lokasyonu) 

                  Sonuçlanan Projeler

                  1. Bademde Yüzey Altı Damla Sulama Sistemi İle Farklı Sulama Düzeyleri Uygulanarak Sulama Programının Oluşturulması

                  Yeni Teklif Projeler

                  1. Antepfıstığında Çiçeklenme ile İlişkili QTL Bölgelerinin Belirlenmesi

                  2. Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinin Geçit Bölgelerinde Performanslarının Belirlenmesi

                  3. Bazı Dişi ve Erkek Antepfıstığı Genotiplerinin Soğuklama Gereksinimleri ve Sıcaklık Toplamı İsteklerinin Belirlenmesi

                  Dış Kaynaklı ARGE Projeler

                  1. Antepfıstığında (Pistacia Vera L.) Iliskili Haritalama Yöntemi ile Meyve Özellikleri İle Bağlantılı DNA Markörlerinin Geliştirilmesi. Çukurova Üniversitesi, TÜBİTAK
                  2. Otomatik Antepfıstığı Çıtlatma Makinası, Gaziantep Üniversitesi, TÜBİTAK

                  Kurum İmkânları ile Yürütülen Projeler

                  1. Sarı Ulak Zeytin Çeşidinde Klon Seleksiyonu II
                  2. Melezleme Islahı ile Tek Evcikli Antepfıstığı Popülasyonlarının Oluşturulması ve Cinsiyet Mekanizmasının Ortaya Çıkarılması

                  Kurumumuzun Desteklediği Diğer Projeler

                  1. Antepfıstığında Marköre Dayalı Seleksiyon ile Yeni Çeşitlerin Geliştirilmesi. Çukurova Üniversitesi, TAGEM – ARGE