T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Enstitü Araştırma Komite toplantılarıyla devam eden, sonuçlanan ve yeni teklif projeler görüşüldü.

Yayın Tarihi : 13.1.2021

Enstitü Araştırma Komite toplantılarıyla devam eden, sonuçlanan ve yeni teklif projeler görüşüldü. Enstitümüzde yürütülen projelerin büyük bir kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.  Bunun yanında TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, GAP İdaresi, Yerel Yönetimler tarafından desteklenen projelerimiz bulunmaktadır.  Bakanlık, TÜBİTAK, Ajanslar, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, enstitü imkânları ve diğer enstitülerle ortak toplam 46 adet proje yürütülmektedir. Bu projeler,  5'i Doktora, 14'ü Yüksek Lisanslı olmak üzere 20 araştırmacı tarafından yürütülmektedir. Araştırmacıların ikisi Gıda Mühendisi olup diğerlerinin Ziraat Fakültesinin farklı bölümlerinden olması multidisipliner çalışmalara imkân vermektedir. Antepfıstığı gibi geç meyve veren ve periyodisite gösteren meyve türünde sonuç almak uzun sürse de araştırmacılarımız bu zorluğu göğüslemektedirler.

Enstitümüzde şu an devam eden proje isimleri aşağıdadır.

1.            Yerli ve Yabancı Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Melezleme Yoluyla Çeşit Islahı

2.            Bazı Antepfıstığı Çeşit ve Ümitvar Tiplerinin Performanslarının Belirlenmesi

3.            Seleksiyon Yoluyla Antepfıstığında Yeni Çeşit Seçimi

4.            Meyve Genetik Kaynakları

5.            Meyve Genetik Kaynakları Alt Proje 1 : Antepfıstığı Genetik Kaynakları

6.            Meyve Genetik Kaynakları Alt Proje 2 : Badem Genetik Kaynakları

7.            Meyve Genetik Kaynakları Alt Proje 3 : Ceviz Genetik Kaynakları

8.            Meyve Genetik Kaynakları Alt Proje 4 : Zeytin Genetik Kaynakları

9.            Ülkemizde Yetiştirilen Standart Antepfıstığı Çeşitleri ile Yeni Tescil Edilmiş Çeşitlerin Besin Kompozisyonu ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

10.         Antepfıstığında Anaç Cinsiyetinin Anaçlık Özellikler Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

11.         Melengicin (Pistacia terebinthus) Üzerine Aşılı Antepfıstığının Farklı Dikim İmkânlarının Araştırılması

12.         Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Antepfıstığı Çöğürlerinin Erken Aşı Kalınlığına Gelmesi Üzerine Etkileri

13.         Güneydoğu Anadolu Bölgesi İncirlerinde Çeşit Geliştirme-Gaziantep, Adıyaman ve Kilis İllerinde İncir Seleksiyonu II

14.         Mutasyon Islahı Yöntemi İle Yeni Antepfıstığı Çeşitlerinin Elde Edilmesi

15.         Farklı Badem Çeşitlerinin Hasat Zamanlarının ve Hasat Sonrası Bazı Fiziko- Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Adi Depoda Muhafazası

16.         Bazı Pistacia Türlerinin Melezlenmesi Yoluyla Antepfıstığı'nda Anaç Olabilecek Melez Kombinasyonların Belirlenmesi

17.         ÜLKESEL PROJE "Antepfıstığı psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. Hemiptera: Aphalaridae)]'nin Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması" Alt Proje 1. Antepfıstığı psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. Hemiptera: Aphalaridae)] nin Biyoekolojisi"

18.         Antepfıstığı Psillidi [(Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. Hemiptera: Aphalaridae)] Mücadelesinde Bazı İnsektisitlerin Biyolojik Etkinliklerinin Gözden Geçirilmesi ve Uygulama Zamanının Araştırılması

19.         Antepfıstığı Arazi Gen Bankasında Bulunan Genotiplerin Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (Doktora)

20.         Sulu Koşullarda Bazı Antepfıstığı Anaçlarının Bahçe Performanslarının Belirlenmesi

21.         Farklı Azot Seviyelerinin Antepfıstığı Üretiminde Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkilerinin Belirlenmesi

22.         Yüzey ve Toprakaltı Damla Sulama Sistemiyle Uygulanan Farklı Sulama Düzeylerinin Antepfıstığı Verimi, Kalitesi ve Bitki Su Tüketimine Etkilerinin Belirlenmesi

23.         Bademde Toprakaltı Damla Sulama Sistemi İle Farklı Sulama Düzeyleri Uygulanarak Sulama Programının Oluşturulması

24.         Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin GAP Bölgesindeki Performanslarının Belirlenmesi

25.         Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Amygdalus arabica Olivier'in Toplanması, Karakterizasyonu ve Muhafazası

26.         Badem Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bazı Anaçların Bahçe Performanslarının Belirlenmesi

27.         Hatun Parmağı, Besni ve Horoz Karası üzüm çeşitlerinde klon seleksiyonu

28.         Güneydoğu Anadolu Bölgesi Asma Genetik Kaynakları

29.         Melezleme Islahı Yoluyla Yeni Geçci Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi

30.         Antepfıstığında Aflatoksin ve Okratoksin Oluşumuna, Ağaç Altı ve Fiziksel Kusurlu Meyvelerin Etkileri (Doktora)

31.         GAP Bölgesi Sulu ve Kuru Koşullarında Bazı Yerli ve Yabancı Zeytin Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi      

32.         Gaziantep, Kilis ve Hatay İlleri Yabani Zeytin (O. europaea L. subsp.oleaster ) Popülasyonlarından Seleksiyon Yoluyla Çeşit Geliştirilmesi

33.         Kilis Yağlık ve Nizip Yağlık Zeytin Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu (II. Aşama)

34.         Siirt Çeşidinde Klon Seleksiyonu I. Aşama

35.         Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Siirt illerinde Bulunan P. khinjuk Stocks (Buttum) Genotiplerinin Seleksiyonu ve Bunların Bazı Anaçlık Özelliklerinin Belirlenmesi (Doktora)

36.         Gelişme Dönemlerine Göre Farklı Sulama Düzeyleri ile Sulanan Antepfıstığının Sulama Programının Oluşturulması (Doktora)

37.         Antepfıstığının Taze Olarak Depolanabilme Olanaklarının Araştırılması (Doktora)

Dış Kaynaklı ARGE Projeler

38.         Türler Arası Melezleme İle Elde Edilen Prunus Melezlerinin Şeftali Anacı Olarak Değerlendirilmesi. Siirt Üniversitesi, TÜBİTAK

39.         Antepfıstığında (Pistacia Vera L.) Iliskili Haritalama Yöntemi ile Meyve Özellikleri İle Bağlantılı DNA Markörlerinin Geliştirilmesi. Çukurova Üniversitesi, TÜBİTAK

Dış Kaynaklı Eğitim/Yayım/Altyapı Projeleri

40.         Antepfıstığı ve Bademde Yeni Gıda Ürünlerinin Geliştirilmesi İpekyolu Kalkınma Ajansı

41.         Çardakla Gelen Üzüm Bereketi Yayım Projesi Tarımsal Yayım ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

Desteklenen Projeler (lideri farklı kurumda olanlar)

42.         Antepfıstığında Marköre Dayalı Seleksiyon ile Yeni Çeşitlerin Geliştirilmesi

43.         Sarı Ulak Zeytin Çeşidinde Klon Seleksiyonu

44.         Melezleme Islahı İle Tek Evcikli Antepfıstığı Popülasyonlarının Oluşturulması ve Cinsiyet Mekanizmasının Ortaya Çıkarılması

45.         Yeni Geliştirilen Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Farklı Ekolojilerde Performansının Belirlenmesi

Özel Sektörün Desteklediği

46.         Bazı bitki besleme ürünlerinin (Balancer ve Harvest) antepfıstığı ağaçlarında gelişim, periyodisite ve meyve kalitesine etkilerinin belirlenmesi.